ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι χρήσης και συμφωνία άδειας τελικού χρήστη

Καλώς ήρθατε στο posit-app.com/gr (στο εξής θα αναφέρεται ως «POSIT»). Το POSIT είναι μία συνδρομητική υπηρεσία που παρέχει στους πελάτες μας πρόσβαση σε ένα cloud σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας, κατάλληλο για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης.

Περιεχόμενα: 1.Ο λογαριασμός σας 2.Δικαιώματα 3.Συνδρομές 4.Δικαίωμα υπαναχώρησης 5.Πρόσβαση στην Υπηρεσία 6.Χρήση της Υπηρεσίας 7.Προωθητικές ενέργειες 8.Περιορισμοί Ευθύνης 9.Άλλοι σημαντικοί όροι 10.Επικοινωνία –Πληροφορίες Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις (στο εξής αναφέρονται ως «Όροι») αφορούν στην ψηφιακή πλατφόρμα και υπηρεσία, στην εφαρμογή και το διαχειριστικό περιβάλλον – συμπεριλαμβανομένων όλων των χαρακτηριστικών και λειτουργιών, το website, τις βάσεις δεδομένων, τους servers, την διάδραση των χρηστών και οποιοδήποτε άλλo μέσο/παροχή του POSIT, καθώς και όλο το περιεχόμενο και το λογισμικό που συνδέεται με την παροχή της υπηρεσίας (στο εξής όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται ως «Η Υπηρεσία») Η Υπηρεσία παρέχεται από το POSIT («POSIT», «Εμείς», «μας», «δικά μας», «posit-app.com»). Κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοείτε αυτούς τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου (συγκεντρωτικά αναφέρονται ως «Όροι Χρήσης») και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης. Αν δεν κατανοείτε ή δεν αποδέχεστε κάποιο σημείο αυτών των Όρων Χρήσης, τότε δε θα πρέπει να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά καιρούς και χωρίς επιπλέον ειδοποίηση να αλλάζουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και η τελευταία ανανέωση θα εμφανίζεται στην Υπηρεσία με την ημερομηνία της αναθεώρησης. Κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας μετά από οποιαδήποτε αναθεώρηση αποδέχεστε τους νέους Όρους Χρήσης.

1. Ο Λογαριασμός σας

1.1 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη χρήση της Υηρεσίας θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Θα πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ ετών για να δημιουργήσετε λογαριασμό και δημιουργώντας τον επιβεβαιώνετε ότι είστε σε θέση νομικά να συνάψετε δεσμευτικά συμβόλαια. 1.2 Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους ακόλουθους τύπους λογαριασμού: 1.2.1 Λογαριασμός STANDARD, όπως αυτός περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας, για τον οποίο θα χρειαστεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση email σας και ο τρόπος πληρωμής. Θα χρεωθείτε σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης (ειδικά με την Παράγραφο 3). Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η συνδρομή και ο λογαριασμός σας θα είναι ενεργοί. Θα αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μόλις παραλάβετε τους κωδικούς εισόδου σας (σε 3-4 εργάσιμες). 1.2.2 Λογαριασμός ADVANCED, όπως αυτός περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας, για τον οποίο θα χρειαστεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση email σας και ο τρόπος πληρωμής. Θα χρεωθείτε σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης (ειδικά με την Παράγραφο 3). Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής η συνδρομή και ο λογαριασμός σας θα είναι ενεργοί. Θα αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μόλις παραλάβετε τους κωδικούς εισόδου σας (σε 3-4 εργάσιμες). 1.2.3 Λογαριασμός PREMIUM, όπως αυτός περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας, για τον οποίο θα χρειαστεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση email σας και ο τρόπος πληρωμής. Θα χρεωθείτε σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης (ειδικά με την Παράγραφο 3). Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής η συνδρομή και ο λογαριασμός σας θα είναι ενεργοί. Θα αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μόλις παραλάβετε τους κωδικούς εισόδου σας (σε 3-4 εργάσιμες). 1.2.4 Κάθε ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ λογαριασμός, ο οποίος δεν περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας και έχει συμφωνηθεί μεταξύ σας και ενός εκ των αντιπροσώπων μας και για τον οποίο θα χρειαστεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση email σας και ο τρόπος πληρωμής. Θα χρεωθείτε σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης (ειδικά με την Παράγραφο 3). Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής η συνδρομή και ο λογαριασμός σας θα είναι ενεργοί. Θα αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μόλις παραλάβετε τους κωδικούς εισόδου σας (σε 3-4 εργάσιμες). 1.3 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το λογαριασμό σας, βεβαιώνοντας ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά (προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση email, στοιχεία κάρτας πληρωμής κλπ) και διατηρώντας τα ενημερωμένα. Επίσης, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασής σας. Αν θεωρείτε ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα. Αν θεωρήσουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, μπορούμε να τον απενεργοποιήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να λύσουμε το πρόβλημα.

2. Δικαιώματα

2.1 Σας παρέχουμε περιορισμένη, μη-αποκλειστική, μη μεταφερόμενη, άδεια χρήσης της Υπηρεσίας, η οποία διέπεται από τους περιορισμούς που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης. 2.2 Δεν επιτρέπεται από πλευράς σας η πώληση, ενοικίαση, δανεισμός, παραχώρηση, υπενοικίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο της άδειας χρήσης της Υπηρεσίας. 2.3 Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι επιζήμιος στην ιστοσελίδα, τις βάσεις δεδομένων, τους servers ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο/παροχή του POSIT. 2.4 Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος επηρεάζει την πρόσβαση άλλων χρηστών στην ιστοσελίδα, τις βάσεις δεδομένων, τους servers ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο/παροχή του POSIT. 2.5 Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος αντιτίθεται σε εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος μπορεί να βλάψει νομικά την ιστοσελίδα, τις βάσεις δεδομένων, τους servers ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο/παροχή του POSIT ή άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό. 2.6 Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος αφορά στην εξόρυξη δεδομένων (data mining), στην συγκομιδή δεδομένων (data harvesting) και στην εξαγωγή δεδομένων (data extracting) ή σε οποιαδήποτε παρεμφερή δραστηριότητα σε σχέση με την ιστοσελίδα, τις βάσεις δεδομένων, τους servers ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο/παροχή του POSIT. 2.7 Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε τρόπο για λόγους διαφήμισης ή marketing. 2.8 Κάθε όνομα χρήστη και/ή κωδικός πρόσβασης που έχετε για την Υπηρεσία είναι εμπιστευτικά και θα πρέπει να τα διατηρείτε ως τέτοια.

3. Συνδρομές

3.1 Για να αποκτήσετε οποιονδήποτε τύπο λογαριασμού (βλ. Παράγραφο 1.2), θα πρέπει να προσκομίσετε μια έγκυρη χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή άλλη μέθοδο πληρωμής αποδεκτή από την μεταπωλήτρια εταιρία μας FastSpring. 3.2 Μπορείτε να αποκτήσετε οποιονδήποτε τύπο λογαριασμού περιγράφεται στην ιστοσελίδα σε μηνιαία βάση. ΜΟΛΙΣ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ Η΄ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΣΤΕ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. Αναβαθμίσεις σε συνδρομές ενεργοποιούνται αυτόματα, ενώ η αλλαγή σε χαμηλότερη συνδρομή γίνεται στην επόμενη περίοδο χρέωσης. 3.3 Μπορείτε να αποκτήσετε οποιονδήποτε ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ λογαριασμό, ο οποίος δεν περιγράφεται στην ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου για πληρωμή που λάβατε από δικό μας συνεργάτη πωλήσεων. ΜΟΛΙΣ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΑΤΥΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ Η΄ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΕΩΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ EMAIL ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΣ. 3.4 Η συνδρομή σας θα συνεχίσει να ανανεώνεται επ΄αόριστον, εκτός αν τερματιστεί σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. 3.5 Εάν επιθυμείτε να διασυνδέσετε το POSIT με εξωτερικά συστήματα/λογισμικά, τότε είναι απαραίτητο να προαγοράσετε την PREMIUM συνδρομή για 1 έτος. Η πληρωμή αυτή καλύπτει όλα τα κόστη υλοποίησης της διασύνδεσης (εφόσον αυτό είναι εφικτό), όπως επίσης και μελλοντικά λειτουργικά κόστη. Η πληρωμή αυτή θα γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ η εποχικότητα της επιχείρησής σας δεν επηρεάζει την τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση υποστηρίζεται μόνο η λειτουργία Preparation Monitor. Οι λειτουργίες Premium (VFR και Αποθήκης) δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε μία ή και τις δύο Premium λειτουργίες σε συνδυασμό με διασυνδέση εξωτερικών συστημάτων με το POSIT, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected] 3.6 Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές μας ή τον τρόπο τιμολόγησης, είτε απευθείας ανακοινώνοντάς το στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας είτε ενημερώνοντάς σας με email. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα οι τιμές να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική ή περιφερειακή τοποθεσία σας.

4. Δικαίωμα υπαναχώρησης

4.1 Αν είστε πελάτης – κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ενδεχομένως να έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την συνδρομή σας χωρίς να προσκομίσετε κάποιο λόγο και να ζητήσετε επιστροφή του ποσού της συνδρομής μας, μέσα σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς της συνδρομής. Ωστόσο, όπως περιγράφεται παρακάτω, το δικαίωμα το διατηρείτε μόνο στην περίπτωση που δε χρησιμοποιήσετε κανένα μέρος της Υπηρεσίας. 4.2 Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτό το συμβόλαιο με ξεκάθαρη δήλωσή σας μέσω email που θα αποστείλετε στο [email protected] Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται τα στοιχεία της συνδρομής σας, ώστε να την εντοπίσουμε ευκολότερα. Θα πρέπει να έχετε στείλει το email με την δήλωσή σας να εξασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν λήξει η περίοδος που διακαιούστε να υπαναχωρήσετε, για να είστε εμπρόθεσμοι. 4.3 Αν είναι έγκυρη η υπαναχώρησή σας από το συμβόλαιο, τότε θα σας επιστρέψουμε το ποσό της συνδρομής σας. Η επιστροφή θα γίνει με τα ίδια μέσα που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή κατά την αρχική συναλλαγή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνουμε κατάλληλο. Στην περίπτωση που προκύψουν έξοδα κατά την επιστροφή του ποσού της συνδρομής σας (π.χ. τραπεζικά έξοδα κλπ) αυτά βαρύνουν εσάς και όχι το POSIT. 4.4 Με την αγορά συνδρομής για οποιονδήποτε τύπο λογαριασμό, αποδέχεστε ότι ξεκινά η παροχή της Υπηρεσίας και οι 14 (δεκατέσσερις) ημέρες της περιόδου υπαναχώρησης και αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και προδιαγραφές. Αναγνωρίζετε επίσης, ότι κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας (log-in), χάνετε κάθε δικαίωμα υπαναχώρησης. 4.5 Τα δικαιώματα υπαναχώρησης δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας.

5. Πρόσβαση στην Υπηρεσία

5.1 Μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρη την Υπηρεσία ή μέρη αυτής οποιαδήποτε στιγμή. 5.2 Τα νόμιμα δικαιώματα της Υπηρεσίας και οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής ανήκουν σε εμάς. Η Υπηρεσία και το περιεχόμενό της προστατεύεται από διεθνή δικαιώματα copyright και δικαιώματα βάσεων δεδομένων. Σύμφωνα με τα δικαιώματά σας της παραγράφου 2.1, τίποτα από την χρήση της Υπηρεσίας δεν σαν δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε, αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τέτοιο υλικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακριτικούς τίτλους, τα λογότυπα ή άλλη πνευματική μας ιδιοκτησία χωρίς προηγούμενη δική μας γραπτή συγκατάθεση. 5.3 Δεν εγγυώμαστε ότι η Υπηρεσία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο περιέχεται σε αυτή θα είναι πάντα διαθέσιμη ή χωρίς διακοπή. Η ποιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως η σύνδεση με το διαδίκτυο, το εσωτερικό σας δίκτυο καθώς και οποιαδήποτε παρεμβολή ή εργασία συντήρησης. Εάν συμβεί οποιαδηποτε διακοπή ή δυσλειτουργία στην Υπηρεσία ή σε μέρος αυτής ή αν η Υπηρεσία ή μέρος αυτής είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας ή δυσλειτουργεί για λόγους επισκευής/συντήρησης, αναβαθμίσεων ή λόγους πέρα από τον έλεγχό μας, αποδέχεστε ότι αυτές οι διακοπές και δυσλειτουργίες δεν αποτελούν ελάττωμα ή καθυστέρηση στην παροχή της Υπηρεσίας. Αποδέχεστε επίσης, εντός του νόμιμου πλαισίου, ότι δεν φέρουμε ευθύνη για συνέπειες ή ζημίες που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα από τις προηγουμένως περιγραφόμενες διακοπές ή δυσλειτουργίες στην Υπηρεσία. Εμείς ή κάποιος τρίτος θα επιληφθούμε της αποκατάστασης του προβλήματος και επαναφορά της λειτουργίας της Υπηρεσίας το συντομότερο δυνατό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναβαθμίζουμε το λογισμικό που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία κατά καιρούς. 5.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, αποσύρουμε, διακόψουμε και/ή αλλάξουμε όλη ή μέρη της Υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 5.4.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όλα ή όποια δεδομένα θέλουμε από κάποιο λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή. Μπορούμε να διαγράψουμε όλα ή μερικά από τα δεδομένα τα οποία έχουν αποθηκευτεί στις βάσεις δεδομένων μας για πάνω από 40 ημέρες. 5.4.2 Επιτρέπονται αλλαγές σε παραγγελίες που έχουν γίνει εντός των προηγούμενων 3 ημερών. Μετά από 3 ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας, όλες οι παραγγελίες κλειδώνουν και δεν επιδέχονται μεταβολών. 5.5 Δεν εγγυώμαστε ότι η Υπηρεσία ή οποιοδήποτε από το περιεχόμενό της δεν θα περιέχει λάθη ή παραλείψεις.

6. Χρήση της υπηρεσίας

6.1 Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε κάποια από τις παρακάτω ενέργειες: 6.1.1 να προσποιηθείτε τρίτο πρόσωπο, να συμπεριφέρεστε με προσβλητικό ή βίαιο τρόπο ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για παράνομους σκοπούς. 6.1.2 να χρησιμοποιείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), ψευδής διευθύνσεις email ή άλλα μέσα για να συγκαλύψετε την ταυτότητά σας 6.1.3 να επιχειρήσετε να μπείτε σε λογαριασμούς άλλων χρηστών, να μοιραστείτε ή να υποβάλλετε περιεχόμενο που περιέχει λογισμικά κατασκοπείας, διαφημίσεων, ιούς, διαφθαρμένα/κατεστραμμένα αρχεία, αυτοαναπαραγόμενα πρόγραμματα ή άλλο κακόβουλο λογισμικό σχεδιασμένο να διακόψει, ζημιώσει ή να περιορίσει την λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού, συσκευών, τηλεπικοινωνιών, δικτύων, servers ή άλλου εξοπλισμού ή κακόβουλο λογισμικό (Trojan horse) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό σχεδιασμένο να ζημιώσει, παρεμβληθεί, στρεβλώσει ή κατασχέσει δεδμένα ή προσωπικές πληροφορίες. 6.1.4 να απενεργοποιήσετε ή μεταβάλλετε οποιαδήποτε τεχνολογία προστασίας περιεχομένου που χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία 6.1.5. να αλλάξετε ή να μεταβάλλετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, συγχωνεύσετε, αντιγράψετε, αποσυμπιέσετε, αποδομήσετε, δείτε και ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα (reverse compile/reverse engineer) ή επιχειρήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποσπάσετε τον πηγαίο κώδικα από οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ή ολόκληρης της Υπηρεσίας. 6.1.6 να συγκεντρώσετε, συλλέξετε ή εξορύξετε δεδομένα από οποιαδήποτε ιστοσελίδα περιέχεται στην Υπηρεσία 6.1.7 να ανεβάσετε, μοιραστείτε ή υποβάλλετε περιεχόμενο το οποίο είναι ή μπορεί να θεωρηθεί ώς αισχρό, άσεμνο, πορνογραφικό, σεξουαλικό, λίβελλο, κακόβουλα ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, απεικονιστικό βίας, προσβλητικό, απατηλό, απειλητικό, βάναυσο, παρενοχλητικό, να προάγει μίσος, διακρίσεις ή να προκαλεί ενόχληση, αναστάτωση ή άγχος σε κάποιον ή να παραβιάζει νόμους για τις διακρίσεις ή τον ρατσισμό. 6.1.8. να ανεβάσετε, μοιραστείτε ή υποβάλλετε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων πατεντών, copyright, ηθικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων χρήσης βάσης δεδομένων, δικαιωμάτων trademark, δικαιωμάτων σχεδιασμού, δικαιωμάτων εκπροσώπησης, δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, δημοσιοποίησης ή εμπιστευτικότητας από νόμους προστασίας δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου νόμου προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. 6.1.9 να κάνετε ή να παραλείψετε οτιδήποτε το οποίο θα έβλαπτε τη φήμη μας, τη φήμη της Υπηρεσίας, των προμηθευτών μας ή άλλων χρηστών της Υπηρεσίας 6.1.10 να παρεμβληθείτε με τρόπο που θα έβλαπτε, απενεργοποιούσε, υπερφόρτωνε ή παρακώλυε τη χρήση της Υπηρεσίας από άλλους χρήστες. 6.2 να εισέλθετε σε μέρη της Υπηρεσίας από τα οποία εξαιρείστε, σύμφωνα με την συνδρομή σας. 6.3 Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε, περιορίσουμε ή απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας εφόσον θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αυτό δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε σκόπιμη για την προστασία των δικαιωμάτων μας. 7.Προωθητικές ενέργειες 7.1 Κατά καιρούς μπορεί να διαθέσουμε συνδρομές με εκπτώσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δωρεάν χρόνο χρήσης ή εκπτωτικά κουπόνια. Αυτές οι προσφορές είναι στη διακριτική μας ευχέρεια και μπορεί να διέπονται από συγκεκριμένους, επιπλέον Όρους Χρήσης.

7. Προωθητικές ενέργειες

7.1 Κατά καιρούς μπορεί να διαθέσουμε συνδρομές με εκπτώσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δωρεάν χρόνο χρήσης ή εκπτωτικά κουπόνια. Αυτές οι προσφορές είναι στη διακριτική μας ευχέρεια και μπορεί να διέπονται από συγκεκριμένους, επιπλέον Όρους Χρήσης.

8. Περιορισμοί ευθύνης

8.1 Τίποτα μέσα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν περιορίζει ή εξαιρεί την ευθύνη μας για τα παρακάτω: α. Θάνατο ή τραυματισμό από δική μας αμέλεια β. Ψευδή παράσταση και γ. Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη δεν μπορούμε να αποφύγουμε δια νόμου. 8.2 Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος εξαιρούμε όλες τις προϋποθέσεις, εγγυήσεις, αντιπροσωπείες ή άλλους όρους που αφορούν στην Υπηρεσία ή σε περιεχόμενο που περιέχει, είτε εκπεφρασμένο είτε υπονοούμενο. 8.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έλλειψη λειτουργίας, τη μη διαθεσιμότητα ή την αποτυχία της Υπηρεσίας ή την οποιαδήποτε μη δική μας συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους Χρήσης όταν όλα τα παραπάνω οφείλονται σε λόγους οι οποίοι είναι έξω από τον έλεγχό μας. Οποιαδήποτε δική μας υπαιτιότητα περιορίζεται στην τιμή της συνδρομής που πληρώσατε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία δεν ήταν προβλέψιμη όταν ξεκινήσατε τη χρήση της Υπηρεσίας. 8.4 Ο καταναλωτής δικαιούται κάποιων δεδομένων εγγυήσεων (όπως για παράδειγμα ότι κάθε υπηρεσία εκτελείται με προσοχή και δεξιότητα, και ότι το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται είναι ικανοποιητικού επιπέδου). Τίποτα που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν εξαιρεί ή περιορίζει αυτές τις εγγυήσεις παρεκτός αν εξαιρούνται ή περιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 8.5 Δεν έχουμε ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από ιούς ή άλλο τεχνολογικά ζημιογόνο υλικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει τον εξοπλισμό σας, τα προγράμματα υπολογιστών σας, τα δεδομένα σας ή άλλο δικό σας υλικό κατά την χρήση της Υπηρεσίας ή από download οποιουδήποτε περιεχομένου της ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με την Υπηρεσία. 8.6 Δεν φέρουμε καμία αυθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων ή άλλων πηγών συνδεδεμένων με την Υπηρεσία. Αυτές οι συνδέσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποστήριξη από εμάς αναφορικά με τις ιστοσελίδες ή τις πηγές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από την χρήση τους από εσάς.

9. Άλλοι σημαντικοί όροι

9.1 Μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας και της ιστοσελίδας συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου. 9.2 Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας. Για τα νόμιμα δικαιώματά σας παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές. 9.3 Αν κάποια παραάγραφος ή υπο-παράγραφος αυτών των Όρων καταστεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη θα μεταβληθεί στο βαθμό που χρειάζεται ώστε να καταστεί έγκυρη, νόμιμη και εφαρμόσιμη. Αν μια τέτοια μεταβολή δεν έιναι δυνατή, τότε η παράγραφος ή η υπο-παράγραφος θα διαγραφεί. Οποιαδήποτε μεταβολή ή διαγραφή παραγράφου ή υπο-παργράφου αυτών των Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα ή εφαρμογή των υπολοίπων. 9.4 Αυτή η σύμβαση είναι μεταξύ εσάς και εμάς. Κανείς άλλος δεν έχει δικαίωμα να εφαρμόσει οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης 9.5 Εκτός από αυτά που αναφέρει η παράγραφος 2, δεν επιτρέπεται να αναθέτετε, υπενοικιάζετε ή μεταφέρετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους Χρήσης σε οποιονδήποτε άλλον. Συμφωνείτε επίσης, ότι εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε ή να αναθέσουμε τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από αυτούς τους Όρους Χρήσης. 9.6 Σε περίπτωση που καθυστερήσουμε ή δεν ασκήσουμε ή δεν εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης, αυτό δε σημαίνει ότι παραιτούμαστε του δικαιώματος αυτού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος προκύπτει από τους Όρους Χρήσης αυτούς. 9.7 Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ εμας και εσάς είναι στα Ελληνικά.

10. Επικοινωνία - Πληροφορίες

10.1 Αν έχετε οποιαδήποτε ανατροφοδότηση, ερώτηση ή παράπονο ή αίτημα για τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε στείλτε τα ηλεκτρονικά στο [email protected] 10.2 Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να απαντάμε σε όλα τα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για το χρόνο απόκρισής μας.