ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων - Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή

Επιστροφές χρημάτων

Δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων για καμία συνδρομή. Δεν παρέχουμε πίστωση, επιστροφές χρημάτων ή αναλογική χρέωση για ακυρωμένες συνδρομές. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην συνδρομή σας έως το τέλος του κύκλου τιμολόγησης. Το POSIT διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει επιστροφές χρημάτων, εκπτώσεις ή άλλα σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια. Παρακαλούμε σημειώστε ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η επιλογή από πλευράς POSIT να κάνει την όποια παραχώρηση στη μία περίπτωση δεν δημιουργεί υποχρέωση να την επαναλάβει.

Ακυρώσεις συνδρομής

Έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την συνδρομή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. Αν ακυρώσετε την συνδρομή σας, η ακύρωση θα καταστεί ενεργή στο τέλος της περιόδου συνδρομής σας. Η συνδρομή σας ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα, παρακαλούμε σημειώστε ότι πρέπει να την ακυρώσετε πριν την ημερομηνία της ανανέωσης (θα την βρείτε στο email που λάβατε όταν κάνατε την αρχική συνδρομή), ώστε να αποφύγετε την χρέωση συνδρομής του επόμενου μήνα.